Направиха първа копка за рекултивацията на старото депо за битови отпадъци на Долни Дъбник

12.11.2020 15:56

Вчера бе направена първа копка за началото на рекултивацията и закриването на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долни Дъбник.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Домакин на събитието беше Иван Ветов – кмет на община Долни Дъбник. Присъстваха председателят на Общинския съвет Борислав Станимиров, екипът за управление на проекта, представители на фирмите – изпълнители на дейностите, включени в проекта, общинска администрация и граждани.

В резултат от изпълнението на проекта за техническа рекултивация на депото ще бъде рекултивиран парцел с площ от 51007 кв.м.

Общата стойност на проекта е 2 609 396,78 лв., от които 2 217 987, 27 лв. европейско и 391 409,51 лв. национално съфинансиране.

Изпълнението на проекта стартира на 12 март с подписването на Договор за безвъзмездна помощ, който е със срок на изпълнение 23 месеца, считано от датата на влизането му в сила, и следва да приключи до 28.02.2022 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: