Предстои откриване на строителна площадка за рекултивация на старото общинско депо за отпадъци на Гулянци

10.11.2020 9:02

Община Гулянци съобщава, че на 12.11.2020 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. ще бъде открит строежът за рекултивация на старото общинско депо за отпадъци по проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“ по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Проектът е на обща стойност 972 641,33 лв., и е съвместно съфинансиран от ЕФРР (с 826 745,12 лв.) и от Държавния бюджет на Република България (със 145 896,21 лв.).

На откриването ще присъстват кмета на Община Гулянци, Лъчезар Яков, официални лица, представители на консултантската фирма – изпълнител на проекта „ЕКО ПОВИК“ ЕООД,  представители на фирмите за строителен и авторски надзор „КОНСУЛТИ-03“ ООД и „СТРОЙЕКСПЕРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и други.

Основната цел на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и прилежащите земи.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: