Обявени са вакантни длъжности за офицери и войници за гарнизон Плевен

10.11.2020 15:32

Със заповед № ОХ-868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени вакантни длъжности в Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

За в. ф. 22160 – Плевен са обявени две длъжности за офицери и 18 за войници в гарнизон Плевен, 21 за войници в гарнизон Шумен.
Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; до 11.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния командир на военно формированиечрез структурите на Централно военно
окръжие.
Допълнителна информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в
сградата на Областна администрация-Плевен, Военно окръжие – Плевен или нател.
0879 911 230, 0875210300, 0885733885.
За повече информация посетете линковете:
https://mod.bg/bg/doc/zapovedi/2020/20201021_OX868.pdf
https://mod.bg/bg/doc/zapovedi/2020/20201021_OX868_P5.pdf

#тагове:

НАЙ-НОВИ: