Община Гулянци съдейства на гражданите при необходимост от извозване на строителни отпадъци

09.11.2020 13:28

Община Гулянци напомня на гражданите, собствениците на търговски и обществени обекти, както и другите заинтересовани лица, че съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на община Гулянци приета с Решение № 154 от 28.08.2020 г.  на Общинския съвет строителните отпадъци в резултат на текущи ремонти в домакинствата, офиси, търговски обекти, административни сгради и др. се изхвърлят  в специализирани контейнери. Специализираните контейнери се предоставят от лицата сключили договор с Общината или от други лица притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО срещу заплащане от страна на притежателя на отпадъка.

Общината има сключен договор за съвместно сътрудничество с фирма „Съни Еко“ ЕООД,  която  предоставя открити контейнери 3, 4.5,  5.5 и 7 куб. м., информират от Пресцентъра на местната управа.

Цената е  съответно: 250 лв. – 3 кубиков контейнер, 260 лв. – 4.5 кубиков контейнер, 270 лв. – 5.5 кубиков контейнер и 280 лв. – 7-кубиков контейнер. Цената включва докарване, престой, извозване на отпадъка до регионално депо Плевен. Отделно се заплаща таксата за оползотворяване, която  е 14,90 лв. за всеки тон отпадък. Всички разходи се заплащат на горепосочената фирма.

Заявки до „Съни Еко” ЕООД могат да се подават  на телефон 0899 844 666, 4 работни дни преди датата на докарването.         

Гражданите носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни отпадъци да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери, както и да не бъдат смесвани с друг вид отпадъци /битови, зелени, и др /.

Напомняме, че на територията на община Гулянци няма общинско депо (сметище) и битовите отпадъци се извозват на Регионално депо – Плевен. Съгласно горепосочената Наредба е забранено  изхвърлянето  на всякакъв вид отпадък  на територията на общината, както и създаване на нерегламентирани сметища около контейнерите, което затруднява тяхното събиране и извозване със сметосъбирачните машини.  На  нарушителите ще бъдат налагани  санкции в размер от 300 до 2000 лева.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: