Община Плевен преустановява приемането на заявления за работно време на търговски обекти

04.11.2020 15:56

Със Заповед на кмета Георг Спартански Община Плевен преустановява приемането на заявления по § 9 от Наредба № 14 за търговската дейност на територията на общината. §9 от Наредбата /нов, Решение №213/25.06.2020 г./ гласи: „За обекти по чл. 1, ал. 2, извършващи дейност към момента на влизане в сила на изменението и допълнението на Наредбата, лицата са длъжни да подадат заявлението по чл. 3а в срок от три месеца”.

Според разпоредбите при откриване на обекти по чл.1, ал.2 от Наредбата – магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки; складове за търговия на едро; заведения за хранене и развлечение; средства за подслон и места за настаняване; работилници, ателиета и други обекти за извършване на услуги; павилиони; базари; компютърни зали и интернет клубове; паркинги; други имоти и вещи, от и чрез които се събират доходи от търговци, регистрирани по Търговския закон при осъществяване на дейността им; стационарни и модулни бензиностанции и газстанции и прилежащите им търговски обекти; преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, посочени в чл.56 от ЗУТ; пазари – физическите, юридическите лица и еднолични търговци трябва да подадат заявление за работно време на обекта в определените часови граници.

Приемът на заявления се прекратява до отмяна на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: