Европейската седмица на програмирането в ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“

04.11.2020 10:05

За 4-та поредна година ДФСГ „Интелект“ се включва в Европейската седмица на програмирането.
Европейската седмица на програмирането е инициатива, насочена към гражданите, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин.
Усвояването на програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации.


Тази година гимназията регистрира две събития на картата на CodeWeek:
“Програмирам своето бъдеще“ – в тази инициатива бяха включени занимания с ученици от 11 клас, специалност „Електронна търговия“ , а дейностите се осъществиха под ръководството на госпожа Ани Андреева. Учениците се запознаха с различни програмни езици и разгледаха средите за разработка на софтуер (IDE) , учеха се как да работят с тях ,а в няколко от часовете конкретно с Visual Studio.
„Платформи за електронно обучение“ в заниманията се включиха учениците от 8 клас от всички специалности заедно с госпожа Андреева. Те се запознаха с възможностите на Microsoft Teams и провеждането на уроци по ИТ в електронна среда.
С учениците от 8-те класове бяха проведени часове с уроци за нови знания по ИТ, а в един от часовете бе направен и on-line тест.
Събитията се проведоха в периода 13-25 октомври 2020 година.

Персоналният електронен профил за ученик и учител в платформите на Google или Мicrosoft, които са безплатни за образователните институции, дават възможност да се ползват всички техни инструменти за подпомагане на работата в електронна учебна среда, осигуряват достъп до собствено и споделено електронно съдържание от всяко устройство, навсякъде и по всяко време. Познаването и овладяването на тези инструменти дава увереност и сигурност, че учениците и учителите ще реализират ефективно обучение в електронна среда, ако специфичните условия в пандемия го наложат.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: