Вода със завишено съдържание на нитрати са пили жителите на 4 села в област Плевен

04.11.2020 9:14

Вода със завишено съдържание на нитрати са пили жителите на четири села в област Плевен. Това показват данните за периода 26 октомври – 1 ноември на Регионална здравна инспекция – Плевен.

През отчетения период са извършени изследвания в 9 населени места. Взети са 20 проби питейна вода за изследване при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 7 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Ето къде са отчетени завишени стойности на нитрати:

НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА №9
с. Згалево нитрати 68,04mg/l 50,00 mg/l
с. Згалево нитрати 64,70mg/l 50,00 mg/l
с. Борислав нитрати 82,36mg/l 50,00 mg/l
с. Борислав нитрати 81,18mg/l 50,00 mg/l
с. Катерица нитрати 61,99mg/l 50,00 mg/l
с. Пелишат нитрати 52,54mg/l 50,00 mg/l
с. Пелишат нитрати 57,27mg/l 50,00 mg/l
 

 

   

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: