Общинският съвет на Пордим се събира за заседание днес

29.10.2020 9:33

Общинският съвет на Пордим се събира на редовно заседание през този месец днес, 29 октомври. Сесията ще започне в 13:00 часа в заседателната зала на местния парламент като предварителният дневен ред включва 13 точки, последните две са питания и молби.

Кметът Детелин Василев внася предложение за одобряване на План за интегрирано развитие на община Пордим за периода 2021-2027 г. Ще бъде обсъдена и Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим, както и актуализирането на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г.

Съветниците ще разгледат предложения за откриване на процедури за продажба на имоти, както и за предоставяне на общински имот за безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Пордимско ловно-рибарско дружество“ и други.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: