Изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги ще гласува Общински съвет – Плевен

27.10.2020 11:59

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 29 октомври (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Всичките предложения са внесени за разглеждане от кмета Георг Спартански. Последната, 34-та точка в дневния ред, е питане от общински съветник, информират от Пресцентъра на местната управа.

Заседанието ще започне с обсъждане на изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Съветниците ще гласуват приемане на Общински план за защита при бедствия и предложение за създаване на Общински туристически информационен център.

Местният парламент ще гласува и предложения за кандидатстване от Община Плевен с два проекта – „Основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка”, гр. Плевен” и „Ремонт на зала „ВОЛЕЙБОЛ” в съществуваща сграда”, за външно финансиране по Проект „Красива България” 2021 г. Ще бъдат обсъдени и предложения за промяна на наименованието на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици и приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: