Студентите от Педагогическия колеж в Плевен преминават към електронно обучение

26.10.2020 15:06

Студентите от Педагогическия колеж в Плевен преминават към електронно обучение.Това става ясно от издадена днес заповед на ректора на Великотърновския университет проф. Христо Бонджолов. Дистанционната форма се въвежда от 27 октомври до 8 ноември тази година и е в сила за всички студенти и специализанти на Университета, Филиала във Враца и Педагогическия колеж в Плевен.

През периода изпитите, процедурите за заемане на академични длъжности и публичните защити на дисертационни трудове ще се провеждат онлайн.
Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на учебната 2020-2021 г. с електронни средства. Планираните събития в периода също трябва да се провеждат в електронна среда, а ако това е невъзможно – ще бъдат отложени.
Административните звена ще продължат да работят в установеното работно време при спазване на изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: