От Община Червен бряг напомнят: На 2 ноември изтичат срокове по вноски за местни данъци и такси

23.10.2020 9:25
Община Червен бряг, отдел „Администриране на местните данъци и такси“ (АМДТ), съобщава на всички собственици на недвижими имоти, превозни средства и на лицата извършващи патентна дейност, че на 02.11.2020 г. изтича срокът за плащане на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и четвърта вноска на патентния данък.
Начините и местата им за плащане са както следва:
– в брой или с ПОС на касите на отдел „Администриране на местните данъци и такси“ на ул. „Иван Вазов“ № 1, от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.;
– в брой във всички кметства на Община Червен бряг;
– чрез банков превод по банковата сметка на Община Червен бряг – „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД офис Червен бряг,
IBAN: BG04DEMI92408400254515, BIC: DEMIBGSF;
– чрез касите на „Изипей” АД в цялата страна;
– чрез касите на „Български пощи” ЕАД в цялата страна;
– чрез касите на „Банка ДСК“ в цялата страна.
Напомняме на лицата с просрочени задължения, че отдел АМДТ предприема действия по принудително събиране, чрез предаване на длъжниците на частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител и НАП, добавят от местната управа в Червен бряг.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: