Община Червен бряг набира преброители и контрольори за Преброяване 2021

21.10.2020 11:03

Община Червен бряг набира преброители и контрольори до 30 октомври 2020 г. за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд, информират от местната управа.
При предстоящото преброяване за община Червен бряг ще бъдат ангажирани 91 преброители и 24 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
Най-подходящи са хора, които са комуникативни, имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.
С одобрените кандидати ще се сключва граждански договор. Заплащането на преброителите и контрольорите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Автобиография по образец
3. Копие от диплома за завършено образование
4. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
5. Документ, удостоверяващ IBAN.
6. Съгласие за обработване на лични данни по образец
Документите се подават в ЦУИГ – община Червен бряг, ул. „Антим І“ 1 в срок до 30 октомври 2020 г.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: