Медицински университет – Плевен преминава временно към обучение в електронна среда

18.10.2020 12:57

Във връзка с усложняващата се и динамична епидемична обстановка в здравните заведения, в региона и цялата страна, и с цял опазване здравето на студентите и преподавателите на висшето училище, Академичното Ръководство взе решение за преминаване изцяло към обучение в електронна среда за срок от две седмици, считано от 19 октомври.
Работният процес за преподаватели и служители ще продължи присъствено.
Единствено обучението на стажант-лекари, VІ курс, Медицина, ще се провежда присъствено и по график.
Достъпът на студенти до сградите на университета се ограничава, с изключение на случаите при необходимост от решаване на неотложни административни въпроси. Достъпът на студенти до спортната зала и библиотеката се преустановява.
Препоръчва се на всички студенти да спазват противоепидемичните мерки!
Напомняме на студентите, че посещението на занятия в електронна среда е задължително!

информация: фейсбук-страница на МУ Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: