Два знака за качество за група „Бонбончета“ на ДГ “Щастливо детство“ – Плевен

14.10.2020 16:04

Децата от група „Бонбончета“ и техните учители Магдалена Петкова и Павлина Илиева от ДГ “Щастливо детство“-Плевен получиха два национални знака за качество от Координационното звено на eTwinning-България за участието си с разнообразни дейности в проекти  “Приказка за пчелите“ и „Богатството на природата“.

Детската градина работи в електронната платформа за споделяне и обмен на добри педагогически практики между учители и училища от Европа от 2012г.

Понастоящем ДГ “Щастливо детство“ – Плевен е включена в Национална програма „Успяваме заедно“,модул 2-„Иновативна детска градина“. В  програмната система на детското заведение е заложен като допълнителна форма обучителен модул „Познаване и интегриране на Европейските и световните образователни и културни ценности и традиции чрез  eTwinning проекти“.

Учителите изказват благодарност на своите партньори и родителската общност, участвали съвместно с децата дистанционно и онлайн  за реализиране на дейностите по проекта.

Снимка и информация: ДГ „Щастливо детство“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: