Училищни директори и учители от област Плевен с номинации за национален конкурс

05.10.2020 13:23

Днес, в Международния ден на учителя, началникът на Регионално управление на образованието – Плевен Албена Тотева удостои учители и директори от област Плевен с грамота за участие в националния кръг на Първия национален конкурс за учители „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“. Съгласно регламента на конкурса, номинираните учители и директори от областта са в следните категории:

В I категория: „Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда“

  • Емилия Цонева – старши учител в ОУ „Валери Петров“ гр. Плевен.

Във II категория: „Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни“

  • Хортензия Морозова – старши учител в ОУ„Неофит Рилски“ с. Обнова, общ. Левски;
  • Мария Ватева – учител в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Долни Дъбник.

В III категория: „Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения“

  • Управленски училищен екип при Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен;
  • Цветелин Горанов – директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен;
  • Ваня Петкова – Йотова – директор на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Долни Дъбник и екип от училището получиха поощрителна грамота за участие в Първия национален конкурс за учители „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“.

Екипът на Регионално управление на образованието – Плевен поздравява всички участници в конкурса и пожелава нови идеи и бъдещи успехи!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: