Община Кнежа прие иновативна стратегия за задържане на ученици в местно училище

01.10.2020 13:03

Съгласно Стратегията, от тази учебна година ще се сформира комисия, която ще разработи критерии за успех, съгласно които всяко едно дете, с постоянен и настоящ адрес в с. Еница, учащо в ОУ „Васил Левски“ с. Еница, може да получи финансиране до 200 лева при успешно завършване на учебната година.


Негативната демографска тенденция има своето отрицателно отражение върху образователната система на цялата страна. На общинската – също, като най-изострен е проблемът в ОУ „Васил Левски“ в с. Еница. По тази причина Община Кнежа разработи и прие „Стратегия за осигуряване на задължително училищно обучение и превенция за завръщане и задържане на учениците в образователната система“, която започва да действа от тази учебна година. Целта е да се оптимизират условията, при които училището извършва своята дейност, чрез увеличаване броя на посещаващите го деца и намаляване броя на отпадналите ученици. По-този начин ще се ограничи миграцията на ученици в други общини.
Стратегията е иноваторска и ще бъде внедрена за първи път в страната ни. С тази важна стъпка местното ръководство се надява да успее да предотврати отпадането на ученици от образователната система и едновременно с това да подтикне децата от с. Еница да получат своето образование в местното училище.
Това информират от Община Кнежа.
Снимка: архив Плевен за Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: