Социалната дирекция, ОД на МВР и БФС ще ползват безвъзмездно общински имоти в Плевен

30.09.2020 14:00

Три решения за подновяване на договори за безвъзмездно право на управление на общински имоти в Плевен за нуждите на институции в града, прие на септемврийското си заседание Общинският съвет на Плевен. Недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост, да продължат да бъдат ползвани от Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен, Областната дирекция на МВР и Областния съвет на Българския футболен съюз, гласуваха общинските съветници.
С решение на Общинския съвет за нови 5 години се предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане (АСП) за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен, недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. „Д-р Г.М.Димитров” №82а в Плевен. Става дума за площ от 40 кв.м в едноетажна сграда, предназначението е за склад. Всички консумативни разходи, свързани с текущото му обслужване и поддръжка, и всички разходи, свързани с основни и текущи ремонти, данъкът върху недвижимия имот и таксата за битови отпадъци ще бъдат за сметка на Агенцията за социално подпомагане.
Областната дирекция на МВР в Плевен получава безвъзмездно за управление недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №12а. Петгодишен договор за ползване на въпросния имот е бил сключен през септември 2015 г., като същият сега се удължава с нов 10-годишен договор. Имотът представлява самостоятелно помещение от 22 кв.м. в сградата на посочения адрес и се ползва от Първо РУП.
Безвъзмездно право на ползване върху два недвижими нежилищни имота – частна общинска собственост, се учредява в полза и на Българския футболен съюз за нуждите на Областния съвет на БФС. Става дума за помещения на първия етаж в сграда на ул. „Д. Константинов“ №2 в Плевен. Безвъзмездното управление е за срок от 5 години, като всички разходи за основни и текущи ремонти, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, както и консумативните разходи по имотите са за сметка на ползвателя. Това информират от ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: