Общинският съвет на Пордим се събира за заседание днес

29.09.2020 7:21

Днес, 29 септември /вторник/ от 13:00 часа Общинският съвет на Пордим ще проведе редовно заседание.

Предварителният дневен ред включва 13 точки като последните две са за питания имолби.

Местните депутатите ще разгледат предложението на кмета Детелин Василев за приемане на Наредба за опазване и поддържане на обществения, чистотата, строителството и околната среда на територията на община Пордим. Ще обсъждат актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г.

Сред другите предложения са откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост и за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Дрен“, находящ се в землището на гр. Пордим.
Съветниците ще дебатират и за упълномощаване на кмета на Община Пордим за издаване на запис на заповед от Община Пордим в полза на Министерство на Околната среда и водите, чрез Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, обезпечаващ авансово плащане по Договор BG16М1ОР002-2.010-0014-С01, по проект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Пордим в имот №136038“ сключен между Община Пордим и Министерство на околната среда и водите, чрез Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: