Франкофоните на Езикова гимназия – Плевен в действие

28.09.2020 15:04

Представлявани от 27-те държави членки на Съвета на Европа, 800 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.

Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември по инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Франция от 2001 г.

Учениците от френските паралелки, VIIIe и IXe,на ПГПЧЕ, гр. Плевен честваха този ден с няколко инициативи.

Марина Димитрова, Кристиян Караджов, Елена Алексиева, Анна Дамгова, Вероника Генчева подготвиха презентации: за многообразието на езиците в Европа; за европейския ден на езиците; за историята на изучавания от тях, френски език и неговите фонетични правила.Рисунката е дело на Мария Йорданова от IXe.

Франкофоните от девети клас изработиха портфолио, самооценка за владеенето на чуждите езици.

С любезното съдействие на Мая Тодорова, директор на „ Alliance française“ – град Плевен, бяха раздадени и книги от френски издателства. Четенето на литература в оригинал е предизвикателство за съвременните младежи.

Снимки и информация: ПГПЧЕ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: