Тест на сирените ще се проведе на 1 октомври

25.09.2020 8:28

В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019 г., на 1 октомври 2020 година от 11:00 часа ще се проведе тест със сиренната система, изградена в гр.Плевен.

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в наредбата, съобщават от Пресцентъра на ОДМВР-Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: