Започна набиране на преброители и контрольори в община Гулянци за Преброяване 2021

25.09.2020 12:39
В ход е процедура по набиране на преброители и контрольори за община Гулянци по повод предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.
При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. За община Гулянци, съответно – 58 преброители и 17 контрольори.
Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Кандидатите трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.
Срокът за подаване на документите е до 30.10.2020 г.
Документи по образец се подават в сградата на Общинска администрация – Гулянци, в Центъра за административно обслужване на граждани, гише деловодство или в кметствата по места.
Преброители ще се набират за всички населени места на територията на общината.
Образците на документи са на разположение на кандидатите в Центъра за административно обслужване на граждани или могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (НСИ) или от сайта на община Гулянци.
Документи:
1. Заявление по образец с приложени към него документи
2. Автобиография по образец
3. Съгласие за обработка на лични данни – по образец
4. Актуална снимка
Линк към документите:
#тагове:

НАЙ-НОВИ: