Приключи проект „Академия за млади лидери“

21.09.2020 14:39

Сдружение „Без граници“ изпълни проект „Академия за млади лидери”, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ на Министерство на младежта и спорта, съгласно договор за предоставяне на БФП №25-00-22/29.05.2020г.


В началото на проекта беше проведено проучване сред младите хора на възраст от 15 до 29 години в четири малки общини – Левски, Долни Дъбник, Никопол и Раковски, което имаше за цел да открие младежи с лидерски качества и с интерес към развитие на местната общност. На базата на специално разработени за проекта въпросници, бяха идентифицирани по 12 младежи във всяка община, които участваха във фокус групи, в края на които младежите инициираха инициативи, важни за живота и развитието на младите хора в общността. За реализирането на инициативите, младежите от всяка община ще търсят подкрепа от общинските ръководства и местната общност.
В следващия етап, по 12 младежи от всяка община преминаха през обучение по дебати, по време на което се учеха да търсят и намират аргументи за подкрепа на своите идеи и инициативи, учеха се как да увличат, мотивират и ръководят своите връстници.
В края на проекта се проведе състезание по дебати в град София, на което младежите от четирите общини показаха и затвърдиха наученото. Състезанието беше съчетано и с посещение в Министерството на младежта и спорта, където младежите се срещнаха лично със Заместник-министър Николай Павлов и Директора на дирекция „Младежки политики“ г-жа Милена Андреева. Срещата беше изключително полезна и интересна, като младите лидери научиха повече за успешно реализирани младежки проекти и инициативи, възможности за финансиране на младежки идеи и проекти, възможности за младежки обмен в България и страните от Европейския съюз, както и допълнителна информация, която да ги вдъхнови да мечтаят и да сбъдват мечтите си.
Проектът е на обща стойност 11788 лв. и се реализира от юни до септември 2020г. В дейностите му бяха включени общо 48 младежи от 4 различни общини. Постигната е основната цел на проекта – да идентифицира, да вдъхнови и да обучи млади хора от малките населени места в лидерство, като начин за иницииране и реализиране на местни инициативи за развитие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: