От ДЕН настояват прокуратурата да се самосезира по случая Бююк

21.09.2020 14:33

Ние, от Достойнството на един народ – ДЕН, изразяваме острото си възмущение, относно драстичното нарушаване на международното право и българските закони при експулсирането на турския гражданин Абдула Бююк. Това пише в декларация на сдружението.


Спазването на основните човешки права е важен принцип, който разграничава правовата държава от държавата на административен произвол и на неконтролируемо властническо поведение.
Съгласно принципите на правовата държава всички публични органи на власт винаги действат в рамките на ограниченията, определени със закон, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права.
След публикацията в сп. „Шпигел” за действията на българската държава по експулсацията на Абдула Бююк в нарушение на Конституцията, Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест и международни конвенции за осигуряване на политическо убежище и за правата на човека, логично е да се постави въпроса – защитено ли е върховенството на закона в България като необходимо условие за функционирането на всяко демократично общество.
След като две съдебни инстанции отхвърлят искането за екстрадиция, приемайки че то е политически мотивирано, защо Абдула Бююк бе предаден на турските власти?! Нима съдебните решения, имащи обвързваща сила за всички държавни власти изключват премиер, гл. прокурор, вицепрезидент, министър на вътрешните работи и високопоставени служители на МВР?!
С действията си по този срамен акт за българската държавност, всички участващи в него показаха, че решенията на съда – така както и Конституцията, законите и международните договори, са само една досадна формалност, с която те не са длъжни да се съобразяват.
Целенасоченото прегазване на върховенството на закона и тоталния властови произвол, са абсолютно несъвместими, с какъвто и да е демократичен порядък и не могат да бъдат оправдани, от каквито и да е важни външнополитически съображения.
Експулсирането на турския бизнесмен и на други политически опоненти на Ердоган, потърсили убежище и сигурност в България, сериозно накърни авторитета на страната и може да доведе до разклащане на доверието в нея като европейска държава, в която правото е определящо, първостепенно и иманентна морална величина на цялата социална действителност.
От Достойнството на един народ – ДЕН изискваме, прокуратурата да извърши бързо, обективно и пълно разследване по случая Бююк.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: