Намаляват работещите в област Плевен

21.09.2020 17:01

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 89 900, от които 48 600 са мъже, а 41 300 са жени. Това показват актуалните данни на Националния статистически институт.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1400, а спрямо второто тримесечие на 2019 г. намалява с 5900.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2020 г. е 44.6% (при 52.0% за страната), съответно 50.4% за мъжете и 39.3% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и първо място.

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в Северозападния район е 250 900, от които 139.2 хил. са мъже, а 111.6 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица намалява с 11 500, а спрямо второто тримесечие на 2019 г. намалява с 20 600.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: