984 лв. е средната месечна работна заплата в област Плевен

18.09.2020 11:39

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна работна заплата за област Плевен е 984 лв. и е по-голяма спрямо първото тримесечие на 2020 г. – с 0.8%. Това показват данните на Националния статистически институт. За април 2020 г. средната заплата е 969 лв., за май – 981 лв. и за юни – 1 002 лева.

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 205 лв., а за частния – 882 лева. През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 5.7% в сравнение второто тримесечие на 2019 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”
– 1 568 лв.;
 „ Образование” – 1 330лв.;
 „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 325 лв. ;
 „Държавно управление” – 1 279 лв.;
 „Финансови и застрахователни дейности” – 1 150 лв.;
 „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 1 009 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Плевен е на 21-во място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават  наетите в областите София (столица) – 1 822 лв., а с най-ниска област Благоевград – 886 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 337 лв. – с 353 лв. по-висока от тази за област Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: