16 септември – Международен ден за опазване на озоновия слой

16.09.2020 7:11

Генералната асамблея на ООН обяви 16 септември за Международен ден за опазване на озоновия слой през 1994 г. В този ден през 1987 г. е подписан Протоколът от Монреал за веществата, нарушаващи озона.

За първи път учените обърнаха внимание на защитния слой, в края на 60-те години на 20 век. През 1974 г. бе изказана за първи път хипотезата, че разрушаването на озона е в резултат на прекаленото използване на хлорфтор въглерод (ХФВ) вещества, употребявани при хладилниците, климатиците и аерозолните контейнери.

През 1977 г. във Вашингтон представители на 32 страни изработиха първия план за действие за защита на озоновия слой. В резултат първо САЩ, а после Швеция, Норвегия и Канада бе забраниха използването на ХФВ в аерозолни опаковки.

През март 1985 г. е приета Виенската конвенция за защита на озоновия слой, в съответствие с която държавите са длъжни да разработят конкретни мерки срещу негативното въздействие върху слоя.

През 1990 г. в Лондон 92 държави подписаха допълнение към протокола от Монреал, което предвижда замразяването на производството на петте най-разпространени ХФУ на равнището от 1986 г. , а след това съкращаването им с 20% към 1993 г. и с 30% към 1998 г. По данни от 2001 г. протоколът е подписан от повече от 160 държави.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: