Плевенско сдружение с отворено писмо до българските учители и ученици

15.09.2020 14:43

Отворено писмо по повод началото на новата учебна година разпространи днес чрез медиите Сдружение „Артилерия –ген. Владимир Вазов”. То е адресирано до българските учители и ученици.

Ето и неговият текст:

В деня на откриването на новата учебна година приемете нашите поздравления и най-искрени пожелания за здраве, открити възможности и успехи.

Към учителите

Разгърнете още повече вашия потенциал от знания и педагогически умения, да ги предавате задълбочено и интересно и те да бъдат желани и търсени от учениците.

В настоящият момент на вероятна екстремална и необичайна обстановка, произтичаща от новата опасност COVID-19, да положите повече усилия за опазване здравето на учениците, вашето и това на вашите семейства. Постоянно да изисквате и да бъдете безкомпромисни за спазване на противоепидемичните мерки. Новата обстановка ви изправя пред предизвикателството да използвате иновативни методи на обучение. Смело експериментирайте, използвайте най-ефективните.

Учител – това е не само професия, но и призвание да дава знания, да възпитава бъдещето на нацията. А сега с още по-голямо внимание да опазва живота, физическото и психическото здраве на учениците.

Към учениците

Надяваме се, че осъзнавате сегашната обстановка и реална опасност за вашето здраве, която може сериозно да попречи и отдалечи реализирането на вашите мечти за бъдещето и задълго да наруши вашия здравен статус. Повече от необходимо е да се спазва разумна физическа дистанция, от което зависи и здравето на вашите близки.

От вашето внимание да не убягва и главното – задълбочено овладяване на знания, развиване на уменията за правене на информиран избор, формиране на социални, интелектуални и други компетентности, на гражданска позиция. На сегашния етап от човешкото развитие знанието, компетентностите и информирания избор са жизнено необходими фактори за успешен живот. Учете се и обичайте България!

Да ви е честита новата 2020/2021 учебна година! Успех!

Бог да ви пази и помага! Пазете се!

На добър час!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: