НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен стартира новата учебна година с тържество само за първокласниците

15.09.2020 13:02

Начално училище „Патриарх Евтимий“, гр. Плевен стартира новата учебна година с тържество само за първокласниците, които за пръв път прекрачиха училищния праг. То се състоя на открито, като се спазиха указанията за общуване в условията на Ковид 19.

В подготовката за работа при пандемия заложихме на мерки, които да осигурят безопасна и здравословна среда за учене. В учебния план е заложено стъпаловидно започване на часовете и междучасията. Разделени са потоците на приеманите и изпращаните ученици в и от училище. На влизане се осъществява задължително чек контрол, с което е гарантиран приема само на работещи и учащи се в сградата, казват от училището.

Предвидено е осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми. Закупени са термокамери и са осигурени диспенсъри с дезинфектиращ разтвор. Осъществява се ежедневно двукратно дезинфекциране на всички повърхности в учебните помещения. По коридорите има указателни табели, които напомнят безопасното поведение при пандемия. Храненето в столовата ще става по график, без смесване на отделните групи ЦДО. Обядът се доставя с кетъринг, в еднократни опаковки. Осигурена е топла вода и сапун за миене на ръце. Във фоайетата и в двора са обособени кътове за почивка, които позволяват да не се смесват различните паралелки.

Режимът на работа е целодневен и всеки клас се обучава в своя класна стая, а учениците седят на отделни чинове. С тях работят основно двама преподаватели – класният ръководител и учителят в групата ЦДО. За преподавателите по предмети, които влизат в повече паралелки са осигурени шлемове. Педагогическият екип е запознат с инструктаж за работа в условия на пандемия. Избрана е и платформа за онлайн обучение, в случай на влошаване на здравословния климат. Проведени са предварителни онлайн родителски срещи, където родители и ученици са запознати с инструктаж за провеждането на образователния процес в условията на Ковид 19.

Снимки: НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: