Община Плевен пита гражданите за Плана за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.

14.09.2020 16:17

Уважаеми граждани на община Плевен,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие  започна разработването на План за интегрирано развитие на община Плевен за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Този план определя основните приоритети в развитието на общината в следващия седемгодишен програмен период и е основен документ, който дефинира проектни идеи за финансиране с европейски средства, средства от общинския бюджет и други източници.

За да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми пред развитието на общината и населените места на нейна територия, потенциалите за развитие и оптималните мерки за тяхното адресиране е съществено Вашето участие в разработването на стратегическия документ. Една от формите на  участие е чрез предоставяне на Вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на община Плевен.Това може да стане след попълване на настоящата анкета. Вашето мнение е ценно за нас! Анкетата може да намерите на следния линк:

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=YiUxxRrUaFM%3D

Участие в последващите обществени обсъждания на плана можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата, както и да следите информацията на Интернет страницата на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: