Училищата и детските градини в област Плевен са в готовност за откриване на учебната година

12.09.2020 12:33

В област Плевен учебната 2020/2021 година ще се открие в 103 училища, 77 детски градини, 6 центъра за подкрепа на личностното развитие и 2 центъра за специална образователна подкрепа. За тази година с Решение № 584/20.08.2020 г. на Министерски съвет са одобрени 24 иновативни училища от областта – 2 начални училища, 9 основни, 5 средни, 1 профилирана гимназия, 5 професионални гимназии и 2 обединени училища.


Училищата и детските градини са в готовност за откриване на учебната година на 15.09.2020 година, заявено и потвърдено от директорите на образователните институции с предоставяне на изисканата информация по определени индикатори.
Всички образователни институции в областта са снабдени с необходимата задължителна документация за началото на учебната година. В голяма степен училищата и детските градини са обезпечени с педагогически специалисти.
Във връзка с ограничаване на рисковете от разпространение на COVID -19, образователните институции са осигурени с необходимите дезинфектантни средства, както и са приети от всички Педагогически съвети разработените мерки и правила, съобразно спецификата на образователната институция, по Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.
Няма учебни заведения от област Плевен, които да не са осигурени със средства за отопление през есенно-зимния сезон. Сключени са необходимите договори за отопление и доставка на гориво.
Една детска градина (ДГ „Щастливо детство“, с. Долни Луковит) и едно училище (ОУ „Алеко Константинов“, Червен бряг) нямат получено разрешение от РЗИ към момента, тъй като извършват ремонтни дейности, но институциите ще бъдат посетени от РЗИ повторно до 14.09.2020 г.
Към момента ремонтни дейности се извършват в 5 училища в областта, като те ще продължат и след 15 септември, но няма да попречат за откриването на учебната година и провеждането на учебния процес.

ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ
За учебната 2020/2021 година броят на 5-годишните деца е 1659, а на 6-годишните е 1650. В сравнение с предходната учебна година се наблюдава относително запазване на броя на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование.
ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ
Записаните първокласници записани за тази учебна година са 1861, като от тях 1697 са обхванати в групите за целодневна организация на обучението.

По инфомация на Регионално управление на образованието – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: