Младите хора, риска от хазартната зависимост и защитните фактори

11.09.2020 12:07

Защитните фактори са условия, които предпазват младите хора от негативни последици, чрез намаляване на въздействието на риска или промяна на начина, по който човек реагира на риска. Следователно, повишаването на защитните фактори у човека може да намали вероятността от възникване на проблемно поведение.

Защитните фактори, свързани с хазарта, които биха предпазили човек от последствията му, касаят различни ролеви модели, свързаност и устойчивост. Най-общо защитните фактори включват: 

Индивидуални характеристики

Това са черти, с които децата се раждат и са трудни за промяна (напр. устойчив темперамент, положителна социална ориентация и интелигентност). Интелигентността, обаче, в никакъв случай не предпазва от злоупотреба с наркотични вещества, например.

Връзки и контакти

Деца, които общуват със семейства, приятели, съученици и общности,които са добър пример за поведение,и които са ангажирани с постигането на целите на тези групи, са по-малко склонни да развият проблеми в юношеството. За да се изгради връзка, са необходими три условия: възможности, умения и признание.

Убеждения и ясни правила/стандарти

Когато родителите, учителите и общностите определят ясни правила за поведението на децата и младите хора, когато те са широко и последователно подкрепяни, и когато последиците от неспазването им са последователни, младите хора са по-склонни да ги следват.

Модели за подражание

Смята се, че силните модели за подражание са защитен фактор, който показва на податливите или зависими към хазарт как могат да ограничат вреда, свързана с негативни последици от тази зависимост. Да станеш модел за подражание на децата означава да дадеш добър пример. В своята статия „Рискови и защитни фактори, свързани споследствията от хазарта за коренното население на Австралия в Северен Куинсланд“ Хелън Брийн цитира данни от проведена анкета, в рамките на която възрастен мъж споделя думите на своя баща:„При хазарта губиш повече, отколкото печелиш – винаги помнете това”. И тези думи се повтарят в семейството му от четирипоколения. Семейните стандарти имат значение и родителите, като модели за подражание, определят правилатаи са модел за другите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: