Изложба с макети на забележителни културно-исторически обекти гостува от днес в Плевен

11.09.2020 7:25

Изложба с макети на обекти, част от културно-историческото наследство с обща история между Румъния и България, ще бъде представена в Плевен от 11 до 23 септември. 18-те макета, всеки един от тях със звуково и индивидуално описание, ще могат да бъдат разгледани в Регионален исторически музей.

Атракционът е създаден в рамките на Проект „Дунав – Река с много история”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма „Интерег V-A Румъния – България” 2014-2020. Водещ бенефициент е Фондация „Отворена длан” – Плевен и партньор Окръжен музей – Телеорман, Румъния.

Плевен е представен с два макета – на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и Регионален исторически музей. Показани са също и Скален манастир „Свети Димитър Басрабовски“, Русенска област, католически храм „Свети Йосиф“, село Бърдарски геран, Държавна търговска гимназия – Свищови други. От Румъния са представени макети на църква „Свети Никола“ в град Констанца, Кралския дворец в Констанца, Константиновият мост в Корабия и други.

Изложбата може да бъде посетена в работните дни на музея от 9,30 до 18 часа.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: