Вода със завишено съдържание на хром или нитрати са пили в 4 плевенски села

10.09.2020 8:54

Отново са регистрирани отклонения от качеството на питейната вода в населени места от област Плевен. Това показва справка с информационния бюлетин на Регионална здравна инспекция – Плевен за миналата седмица.

В 6 населени места са извършени изследвания за съответния период. Взети са 11 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 7 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В една проба на водата в село Славовица, две в село Брест и една в с.Искър здравните инспектори са установили завишено съдържание на хром – съответно: 135,10 µg/l, 71,48 µg/l, 71,76 µg/l и 52,44 µg/l при норма от 50,00 mg/l.

При две проби в село Гиген и две в село Искър се е оказало, че питейната вода е с по-високи стойности на нитрати – съответно: 127,43 mg/l, 168,26 mg/l, 149,81 mg/l, 134,32 mg/l при норма от 50,00 mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: