Плевенските екоинспектори изпратиха в спасителен център намерени в безпомощно състояние птици

09.09.2020 13:05

10 проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение
№3 на ЗБР) са извършили през август инспекторите от РИОСВ – Плевен. Открити са бели щъркели в Ловеч, с. Йоглав, с. Горан, с. Бацова махала, с. Крета, една черношипа ветрушка в село Горни Дъбник, сирийски пъстър кълвач в гр. Тръстеник, късопръст ястреб в с. Гривица. Птиците са изпратени в Спасителен център – Стара Загора, за лечение и отглеждане.

Намерени в безпомощно състояние бял щъркел в село Ставерци и таралеж в Плевен са пуснати на свобода в подходящи райони.

Извършена през миналия месец е и една извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително №847/2020 г. на МОСВ за защитени видове прилепи. Дейностите са осъществявани в ПЗ
„Деветашка пещера“, землище с. Деветаки, общ. Ловеч. Нарушения не са устновени.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: