Обществено обсъждане на Общ устройствен план на община Пордим ще се проведе на 28 септември

28.08.2020 15:42

Обществено обсъждане на Общ устройствен план на община Пордим, фаза окончателен проект, включващ Опорен план, Общ устройствен план, Схема на НТП, Схема – рискови територии, Схема – техническа инфраструктура, Схема – транспортна мрежа, Схема – вид собственост, Схема – категория на земеделската земя, Схема – класификация по площ на имотите ще се проведе на 28.09.2020 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на местната администрация.
Проектът на Общия устройствен план е изложен за разглеждане в сградата на Общината всеки работен ден от 9,00 часа до 11.00 часа.
Пълния текст на „Окончателния проект на Общ устройствен план на Община Пордим“ е публикуван на интернет страницата на Община Пордим на адрес: https://www.pordim.bg/?page_id=10347

#тагове:

НАЙ-НОВИ: