ОУ „Валери Петров“ – Плевен спечели финансиране на проект по Програма „Еразъм+”

26.08.2020 10:33

ОУ „Валери Петров“ спечели финансиране на проекта „Pournoscommunautés, pournotreplanète!“ – “Forourcities, forourplanet!“ по Програма „Еразъм+”. Одобреното проектно предложение е по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Училищни партньорства и обмен на добри практики“, информират от плевенското училище.

Целите на проекта са насочени към развитие на знанията на учениците за устойчиво развитие, за създаване на нагласи и умения за противодействие на екологичните предизвикателства. Участието и активното гражданство на младите хора на училищна възраст е важно, защото днешните ученици са възрастните на утрешния ден, които ще изпитат последиците от изменението на климата, замърсяването на въздуха и водата. Те трябва да имат правото, средствата и възможността да влияят на решенията и да участват в действия, насочени към изграждане на живот, общество и бъдеще. Всяко населено място е свързано с присъщите характеристики на територията, където е построено и те трябва да бъдат защитени чрез устойчиво управление.

Проектът ще се реализира в рамките на две години и всяко от училища-партньори от  Италия, Румъния, България, Португалия, Франция и Гърция ще отговаря за определен етап от него.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: