110 проверки са извършили за месец плевенските екоинспектори

25.08.2020 13:23

110 проверки на 110 обекта, в т.ч. 65 планови и 45 извънредни проверки, са извършили през юли екоинспекторите в РИОСВ – Плевен. В рамките на осъществения контрол са дадени 22 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 15 при планови проверки и 7 при извънредни. От извършените проверки, 5 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
(КПКД). Направени са и 7 проверки по сигнали.

В изпълнение на Заповед № РД-627/30.07.2020 г но министъра на околната среда стартираха съвместни проверки на 16 обекта за които има данни,, че се съхраняват препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Проверките продължават и през месец август, информират от плевенската екоинспекция.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: