Община Плевен с намерение да кандидатства по програма за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища

25.08.2020 13:37

Няколко предложения относно кандидатстване на Община Плевен по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022” внася за обсъждане на предстоящата на 27 август 2020 г. редовна сесия на Общинския съвет кметът Георг Спартански. За това информират от Пресцентъра на местната управа.

Първото от предложенията е за привличане на средства за изграждане на нова сграда на ОУ „Валери Петров”. С построяването й, учениците от ОУ „Йордан Йовков”, от ПГПЧЕ и от ОУ „В. Петров” ще преминат на едносменен режим на обучение. Кандидатстването е по Модул 2, Дейност I – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради за училищно образование, където е определен бюджет до 5 000 000 лв. Стойността за изграждане на новата образователна инфраструктура по окрупнени показатели възлиза на 5 188 751 лв. с ДДС.

Второто предложение е за пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващата училищна сграда на СУ „Стоян Заимов” в гр. Плевен. Общината има намерение да кандидатства по Модул 2, Дейност II – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи училищни сгради, където е определен бюджет до 2 000 000 лв. Стойността на пристрояването/надстрояването на училищната сграда по окрупнени показатели възлиза на 1 382 198 лв. с ДДС.

В предварителния дневен ред е включена и точка за разкриване на дейност „Домашен социален патронаж” в с. Мечка от 01 септември 2020 г., което ще даде възможност на пенсионери, самотно живеещи, лица с намалена работоспособност над 75 % да получават готова храна по домовете. Капацитетът е 50 потребители.

На редовното заседание на Общински съвет ще се разгледа отчет относно изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., предложение относно възобновяване на изпълнението на курсове по автобусни линии Плевен – Върбица и Плевен – Буковлък, временно спрени заради разпространението на COVID-19, както и няколко предложения за продажба на общински недвижими поземлени имоти в гр. Плевен.

Сесията започва от 09.00 часа на 27 август в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: