Некачествена вода са пили жителите на две села в Плевенско

25.08.2020 16:34

Некачествена вода са пили жителите на две села в област Плевен, показват данните на Регионална здравна инспекция за 17 – 23 август.

В 7 населени места са извършени изследвания за съответния период. Изследвани са 15 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 3 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Ракита е отчетено завишение на нивата на коли форми и на ешерихия коли – 11/100 КОЕ/100 ml кф и 11/100 КОЕ/100 ml Е. коли при норма от 0/100 КОЕ/100 ml.

По същия показател са завишените стойности и на две проби в село Реселец. За коли форми при изследването са отчетени над 100/100 КОЕ/100 ml кф, а при ешерихия коли 25/100 КОЕ/100 ml Е. коли.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: