Община Левски и Община Турну Мъгуреле приключиха успешно първия съвместен транснационален проект

21.08.2020 13:33

На 20.08.2020г. в гр. Левски, се проведе заключителна конференция по съвместен транснационален проект на Община Турну Мъгуреле и Община Левски „L-TEN – Свързването на европейската транспортна мрежа чрез по-добра връзка между третостепенни възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района“, съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020г.


Кметът на Община Левски – Любка Александрова приветства с „добре дошли” румънските колеги, всички /общински съветници, общинска администрация и граждани/ уважили заключителното събитие по проекта между общините Левски и Турну Мъгуреле. Благодари на колегите от Турну Мъгуреле за поканата, за възможността Община Левски да бъде партньор по този трансграничен проект и за доброто партньорство. Първият трансграничен проект на Община Левски е възможност за добиване на опит и увереност, че Общината може да работи и с тази международна програма при новите възможности за кандидатстване. По проекта бе създадена и добра инфраструктура на 2 км/ от общо 7.068 км по проекта / на основна улица в най-голямото село на общината, село Обнова. В следващите програмни периоди Община Левски с радост ще работи с Община Турну Мъгуреле по такива трансгранични партньорства за подобряване инфраструктурата и живота в населени места- община Левски и Турну Мъгуреле.
Заместник кметът на Турну Мъгуреле- г-н Флорентин /Florentin Cristea / изрази радостта си, че заедно с екипа от Турну Мъгуреле е на заключителната конференция в град Левски. Поздрави екипа по проекта на Община Левски от името на своята страна за начина, по който работи. Община Турну Мъгуреле ще бъде винаги отворена за съвместна работа, за нови европейски проекти в партньорство с Община Левски.
Представена беше презентация за параметрите и изпълнението на проекта.
Чрез реализацията на проектните дейности е постигната основната цел на проекта, а именно: Подобряване на връзката между основната и широкообхватната TEN-T мрежа, използвайки третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски, като „предмостие“ за съвместна транспортна система.
Бюджетът на проекта е 4 532 577,37 евро, от които:
• 3 852 690,77 евро от Европейския фонд за регионално развитие
• 589 235,05 евро от националните бюджети на Република Румъния и Република България
• 90651,55 евро собствен принос на партньорите:
• 38728,12 евро от Община Турну Мъгуреле
• 51923,43 евро от Община Левски,
По проекта са модернизирани общо 8,977 км пътища в двете общини: (1.909 км модернизиран път в град Турну Мъгуреле и 7.068 км модернизиран път в община Левски) и е създадена интегрирана информационна система за автоматизирано събиране на данни за мониторинг на трафика по пътната мрежа на община Левски и община Турну Мъгуреле, която визуализира, контролира и управлява трафика.
Ползватели на модернизираните общински пътища по Проект „L-TEN – Свързването на европейската транспортна мрежа чрез по-добра връзка между третостепенни възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района“ са над 23 000 жители на трансграничния регион община Турну Мъгуреле – община Левски, както и местни и чужди превозвачи и пътуващи.

Срокът за изпълнение е 42 месеца и 16 дни – от 13.02.2017г. до 31.08.2020г.
С провеждането на заключителната конференция приключиха и дейностите по проекта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: