Сдружение „Доброволци за Кайлъка“ търси кандидати за обучение в програмата „Социални иноватори“

20.08.2020 8:34

Сдружение „Доброволци за Кайлъка“ Плевен набира кандидатури за участие в обучение по програмата „Социални иноватори“. Мотивационни писма, заедно с документи, удостоверяващи образователния статус на кандидата, се приемат от 19 август 2020 г до 25 септември 2020 г. включително на имейл адрес [email protected]


Обучителните практики ще се проведат в интервала 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2021 г. Продължителността на обучителната практика е 80 часа, които могат да бъдат разпределени във времето в интервал от 2 до 3 седмици, в зависимост от възможностите на ментора и обучаемия.
Набираме кандидати за следните позиции:
– Сътрудник проекти и инициативи
– Сътрудник връзки с обществеността
За участие се приемат кандидати от гр. Плевен и околността, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор и попадат в една от следните групи:
1. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които не учат и не работят – Предоставят диплома за завършено основно или средно образование
2. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които са студенти трети и по-горен курс и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социалните науки – Предоставят служебна бележка или копие от първата страница на студентската книжка и съответната страница със заверени семестри
3. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социалните науки и търсят работа или не работят по специалността си – Предоставят копие от диплома за завършено висше образование
Професионални направления (хуманитарни науки): Филология, история и археология, философия, религия и теология
Професионални направления (социални, стопански и правни науки): Социология, антропология и науки за културата, психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация и управление, икономика и туризъм
Вашите задължения са:
– Да посещавате обучителната практика съгласно уговореното с ментора
– Да попълните формуляр за самооценка в началото и след приключването на практиката
– Да размишлявате върху Вашите знания, умения и нагласи, за да ги подобрите по време на обучителната практика
– Да участвате в срещи и/или вътрешни обучения и други събития, организирани по време на обучителната практика
– Да разработите и изпълните собствена инициатива или малък проект/независима дейност по време на обучителната практика
– Да дадете обратна информация на ментора и мнение за Вашия опит по време на обучителната практика
В края на обучителната практика Вие ще получите:
– Конкретна обратна информация от Вашия ментор
– Документ, потвърждаващ, че сте завършили обучителната практика
– Персонална препоръка от ментора
Очакваме Вашите мотивационни писма, придружени с документи, удостоверяващи образователния Ви статус, адрес и данни за обратна връзка на имейл адрес [email protected] до 25 септември 2020 г. Ще се свържем с одобрените кандидати в срок до 27 септември 2020 г.
При възникнали въпроси, телефон за контакт:
0876443954 – Вероника Георгиева, ментор и член на сдружение „Доброволци за Кайлъка“, както и на имейл [email protected] и [email protected]
Програмата „Социални иноватори“ в България се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от сдружение „Национална школа по мениджмънт“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: