Местната администрация получи одобрение за финансиране на проект за подпомагане на образователния процес при настанени в центровете от семеен тип деца

20.08.2020 18:11

Община Плевен получи одобрение за финансиране на Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен”. това съобщи на среща с журналисти днес кметът на Общината Георг Спартански. Проектът се финансира от утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, която се финансира от Фонд „Социална закрила” към МТСП.
Проектът цели постигането на непрекъснат образователен процес на децата и младежите от I до XII клас, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип. Предвижда се закупуване на преносими компютри с лицензиран софтуер, таблети и мултифункционални устройства. „Техниката е необходима за нуждите на децата, живеещи в този тип социални заведения, за да се гарантира възможността да получат при създалите се заради коронавируса условия достъп до непрекъснат образователен процес. Тези 60 деца, настанени в седемте Центъра, не са второ качество и за тях също е нужно да създадем всички необходими условия за провеждане на дистанционно обучение”, подчерта г-н Спартански.
Бюджетът на проекта е 29 988 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Това информират от Пресцентър на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: