Област Плевен е на трето място в страната по брой изложени експонати в музеи, увеличават се посещенията

14.08.2020 15:32

На територията на област Плевен функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Това се посочва в информация на Националния статистически институт за дейността на музеите през 2019 г.

Движимите културни ценности в музеите в област Плевен са национално богатство и представляват част от
Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 405 600 фондови единици, които представляват 5.4% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 0.5 хил. нови фондови единици, от които 67.7% са от направени през 2019 г. дарения. По брой на изложените в музеите експонати областта заема 3-то място в страната.

Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Плевен, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2019 г. е 6 400 и спрямо предходната година не се променя.

През 2019 г. броят на посещенията в музеите в област Плевен се увеличава с 4.6% спрямо предходната година и достига 201 800. Чуждите граждани, посетили през 2019 г. трите музея на територията на областта, са 21 500 или 10.6% от общия брой на посетителите, при относителен дял за страната – 23.2%. В сравнение с предходната година чуждестранните гости се увеличават с 50.8%. Приблизително всяко трето лице, проявило интерес към музейните експозиции през 2019 г, е посетител в дните за свободен вход. За годината средно на един музей в област Плевен се падат 67 300 посещения при 48.2 хил. през 2018 година. Средното равнище на показателя за страната е 33 500 посещения на музей.

През 2019 г. изнесените пред посетителите в музеите беседи са 3 400; уредени са 12 самостоятелни и 32 съвместни изложби. Активността на музейните работници включва и други организирани прояви – на територията на музеите са организирани 5 обсъждания на книги, осъществени са 10 видео прожекции, 11 концерта и 3 конкурса.

Общият персонал в музеите, функциониращи в област Плевен през 2019 г., е 98 души или 2.9% от общия брой за страната. В сравнение с 2018 г. броят на заетите намалява с 2.0%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: