Проведоха се конференция и семинар на тема „Подобряване на мерките за безопасност на движението в трансграничния район Турну Мъгуреле – Левски“

13.08.2020 13:59

В изпълнение на съвместен транснационален проект на Община Турну Мъгуреле и Община Левски „L-TEN – Свързването на европейската транспортна мрежа чрез по-добра връзка между третостепенни възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района“, съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020г., на 07.08.2020г. в гр. Турну Мъгуреле се проведоха конференция и семинар на тема „Подобряване на мерките за безопасност на движението в трансграничния район Турну Мъгуреле – Левски“.

На информационните събития присъстваха Кмета на Община Левски, Кмета на Община Турну Мъгуреле, екипите за управление на проекта, представители на организации и заинтересовани страни.

Водещия партньор по проекта – румънската Община Турну Мъгуреле и домакин на събитията представи пред аудиторията положителните и отрицателни ефекти и резултатите от извършеното проучване за оценка на трансграничните мерки за безопасност на пътната инфраструктура Турну Мъгуреле – Левски. Проекта цели въвеждането на интегрирана система за осведоменост относно мерките за безопасност на движението по пътищата. В контекста на изпълнението му е необходимо създаването на рамка за сътрудничество между местните обществени власти и местната полиция на град Турну Мъгуреле и на Община Левски за подобряване на безопасността на движението по пътищата в трансграничния район. Освен споразумението за сътрудничество беше представен и обсъден план за действие за подобряване на мерките за безопасност на движението в трансграничния район Турну Мъгуреле – Левски, както и възможните действия, които да бъдат предприети в бъдеще за подобряване на мерките за безопасност на движението.

 

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: