Рекорден размножителен сезон за къдроглавите пеликани в Природен парк „Персина“

12.08.2020 15:16

За пета поредна година къдроглавите пеликани, гнездящи в Природен парк „Персина“, имаха успешен гнездови сезон. Изключително радващо е, че през 2020 г. бе сформирана нова гнездова колония на вида върху наколната дървена платформа в Мъртво блато, върху която 8 двойки успяха да отгледат общо 6 малки. Успешен бе сезонът и за колонията в блатото Песчина, където 22 двойки успяха да отгледат 34 малки. Малките пеликанчета отлетяха в края на месец юли, като към момента се придържат в близост до платформите в двете блата на остров Персин. Общо в ПП „Персина“ през 2020 г. загнездиха 30 двойки къдроглави пеликани, които отгледаха 40 малки, което е нов рекорд за района. Интересен е и фактът, че за поредна година, блатата на остров Персин привлякоха над двеста розови пеликани по време на размножителния сезон, които също използваха наколните дървени платформи, но само като място за почивка и нощувка.

През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бесформирана нова гнездова колония на къдроглавя пеликан в България – в блатото Песчина, като дотогава единственото място, където видът се разможаваше успешно у нас, бе езерото Сребърна. През 2020 г. бе сформирана още една нова колония в Мъртво блато, отново на остров Персин, с което гнездовищата на този застрашен вид в страната станаха три. Двете блата са част от Поддържан резерват „Персински блата“ намиращ се на острова, в обсега на който са включени още Старото блато и Дульова бара.

Грижата за гнездовите колонии в Природен парк „Персина“ не се изразява само  с дейности по редовен мониторинги поддържане на наколните дървени платформи в добро състояние, така че да осигуряват сигурно и безопасно място, на което пеликаните да могат да отглеждат своите малки. От първостепенна важност е и подържанетона водния режим на влажната зона на остров Персин, която беше възстановена през 2008 г. Наличието на вода в блататае ключов фактор за средата на живот на редица водиплаващи обитаващи острова.

И тази зима, много преди началото на размножителния сезон, служители на Дирекцията на природен парк „Персина“ и доброволци от Българското дружество за защита на птиците, изградиха нова наколна дървена платформа в блатото Песчина с обща площ 62 кв.м. на място на старата такава. Беше окосено и събрано достатъчно количество тръстика, с която да  се покрият и трите платформи за гнездене на пеликаните на остров Персин.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.

Информация и снимки: ПП „Персина“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: