РИМ – Плевен получи дарение от 11 препарирани екземпляра от защитени животни

10.08.2020 15:43
Отдел „Природа“ при Регионален исторически музей – Плевен получи от РИОСВ-Плевен общо 11 препарирани екземпляра от 9 защитени вида животни, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие за обогатяване на музейния фонд.
Дарението включва: Дива котка, Скален орел, Домашна кукумявка, Бял ангъч, Обикновенна калугерица, Зелен кълвач, Червеноклюна потапница, Обикновен мишелов и Малък ястреб, информират от РИМ – Плевен.
Препарираните екземпляри са отнети в полза на държавата с наказателно постановление на директора на РИОСВ-Плевен.
След дезинсекция и обработка дарените животни ще бъдат експонирани в залите на отдел „Природа“.
За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри; преследване и обезпокояване; унищожаване или вземане на яйца и гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, изнасяне зад граница, търговия или размяна на препарирани екземпляри.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: