БАЛИЗ-Плевен стартира дейности за популяризиране и прилагане мисиите на неправителствените организации

06.08.2020 16:47

 

Сдружение „БАЛИЗ“-Плевен стартира дейности по проект „ЗАЕДНО за по-успешни резултати в популяризиране и прилагане мисиите на неправителствените организации в насока застъпнически и самозастъпнически модели и практики на ЛИЗ и техните семейства“.

Проектната инициатива се изпълнява в партньорство със Сдружение „Равенство“ Тетевен и с финансовата подкрепа на Асоциация БАЛИЗ-София, информират от плевенската организация.

Изпълнението на дейността  се предвиждаше да стартира в началото на месец май 2020г., но поради пандемията от КОВИД-19, този проект, както и много от планираните инициативи на БАЛИЗ-Плевен претърпяха организационни промени.

През месец юли стартира дейността при стриктно спазване на противоепидемични мерки. Към момента протичат тематични обучителни  срещи с младежи с интелектуални затруднения, членове на организациите, изпълнители на проекта.

През месец август 2020г предстои провеждане на изнесено двудневно обучение за лица с интелектуални затруднения и техните родители, което ще се проведе в град Априлци в периода 17-18.08.2020г. и в него ще се включат, както младежите от Сдружение „БАЛИЗ“, така и от Сдружение „Равенство“-Тетевен.

Планиран е и двудневен обучителен форум за специалисти  социалната сфера от област Плевен и Община Тетевен, в рамките на който практикуващи в социалната сфера лица ще дискутират по темите «Мисия, визия, цел на работата в неправителствения сектор», «Ролята на специалистите в развитие на родителския капацитет и прилагането му в пряката работа с уязвими групи», «Застъпничество и само застъпничество. Ролята на специалистите в прилагането на иновативни подходи за зачитане правата на ЛИЗ».

Този проект е своеобразно продължение на предходни такива инициативи и цели  повишаване функционалните възможности на Сдружение БАЛИЗ-Плевен и Сдружение „Равенство“- Тетевен чрез провеждане информационна кампания, популяризираща  мисията и целите на работа привличане на съмишленици за реализиране на бъдещи интеграционни политики и дейности за ЛИЗ техните семейства. Важен е и акцентът, по който работим от години развиване на формиранитесамо застъпнически съвети към двете партньорски организации.

Надяваме се ситуацията в страната да позволи безпроблемно и ефективно да проведем планираните дейности по проекта, както и да дадем ход на други отложени инициативи, които са с изключителна важност за нашата членска маса, особено за децата и младежите с увреждания, коментират от екипа на Сдружение БАЛИЗ – Плевен.

Снимки: Сдружение БАЛИЗ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: