РУО – Плевен обяви свободните места след трето класиране в гимназиите

03.08.2020 16:26

На 30 юли 2020 г. приключи записването на приетите ученици на трети етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година. След обобщаване на постъпилата информация от училищата за записаните ученици и за броя на незаетите места по паралелки и специалности в сайта на РУО – Плевен, раздел „Прием“ са обявени незаетите места.

Към момента са записани 1952 ученици, като от тях 89 са ученици със СОП и хронично болни, насочени от комисията. Девет са учениците приети над държавен план-прием, като 8 от тях са двойки близнаци, а един ученик е приет по равен бал, информират от Регионално управление на образованието – Плевен.

След записване на учениците, приети на трети етап 33 от паралелките са със 100% пълняемост – 18 паралелки с профил и 15 паралелки със специалности от професии. В останалите паралелки попълването на незаетите места продължава до 10 септември 2020 г., като учениците подават документи в училището, в което желаят да кандидатстват.

Съгласно чл.71 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до 14 септември началникът на регионалното управление на образованието утвърждава реализирания държавен прием за VIII клас.

Незаетите места ТУК.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: