289 проверки извършиха за половин година контрольорите от РЗОК – Плевен

31.07.2020 16:27

През първо шестмесечие на 2020 г. контрольорите на РЗОК-Плевен са извършили  общо 289 броя проверки на договорните партньори в т. ч.17 бр. проверки на изпълнители на първична медицинска помощ  по условията и реда за предписване на лекарствени продукти. Проверени са между 34%-46% от сключените договори с изпълнителите на  извънболнична медицинска и дентална помощ, както следва: при изпълнителите на първична медицинска помощ – 34% от договорите; за дентална помощ – 35% от договорите. Специализирана помощ и медико-диагностична дейност – 46% от договорите. При изпълнители на болнична помощ и аптеки този процент е над 50% от сключените договори, информират от Пресцентъра на РЗОК – Плевен. През полугодието на 2020 г. са извършени два пъти повече проверки по жалби – 18, основно насочени към изпълнители на  първична извънболнична медицинска помощ.

През първо шестмесечие са завършени 168 броя проверки в извънболничната помощ, от които в 102 са установени  нарушени. В 92 проверки са установени неправомерно получени суми. Установените нарушения са  161. При една проверка с нарушения през 2020 г. се установяват средно по 1.58 броя нарушения.

Най-често срещани нарушения са в установения ред за работа с първични медицински и финансови документи; по отношение на договорените по вид и обем дентални дейности и обстоен преглед; на договорените по вид и обем мед. дейности и изселдвания във връзка с диспансерно наблюдение на ЗОЛ; на условията и реда за предписвания на лекарствени средства,медицински изделия и диетични храни, глава ХІ от НРД-2019 за МД и др.

През първо шестмесечие на 2020 г. са извършени общо 48 проверки на изпълнители в болничната помощ, от които 46 самостоятелни проверки и две съвместни проверки с НЗОК. Проверките, с констатирани нарушения през периода са 21, а тези с установени неправомерно получени суми са 16. Открити са 76 нарушения и са съставени Протоколи за неправомерно получени суми за общо 26 453.00 лв. Предложенията за незаплащане на отчетена в нарушение дейност са в размер на 3 108 лв.

РЗОК-Плевен регистрира спад от 62 % в общия брой проверки спрямо същия период на предходната година. Причините са обективни- през 2020г. процесът на договаряне с изпълнителите стартира а началото на годината, в последствие се наложи прекратяването на внезапния и планов контрол през м. март и м. април 2020г,. поради пандемията от коронавирус, което значително затрудни осъществяването на контролната дейност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: