Санкции за над 7000 лв. наложи РЗОК – Плевен на аптеки

31.07.2020 11:20

През първото шестмесечие на 2020 г. от РЗОК – Плевен са извършени 73 финансови проверки на аптеки. От тях 24 са били с други институции – НАП, МВР и РЗИ, както и две проверки по жалби, информират от Пресцентъра на Здравната каса в Плевен.

Начислените суми за възстановяване, получени без правно основание за полугодието на 2020 г., са в размер на  1 104.65лв. Наложените санкции за периода са в размер на 7 170 лв. Средният  размер на санкцията, спрямо общия брой проверки през 2020 г. е 170.82 лв. Средният размер на начислена сума за възстановяване, получена без правно основание  за 2020 г. е 45.12 лв.

Най-чести нарушения при проверки на аптеки са изпълнение на рецепти, които би следвало да бъдат върнати на приносителя им /чл.6, ал.1 от ИД/, поради несъответствие с общите изисквания по предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели; отпускане на повече от три лекарствени продукта за един и същи период,  предписани на едно здравноосигурено лица по един МКБ код; отпускане на лекарствени продукти за лечение на заболяване, по което здравноосигуреното лице получава и лекарства предписани по Протокол ІА; едновременно отпускане на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване /един МКБ – код/ за лечението на едно здравноосигурено лице.; дублирано отпускане на лекарствени продукти на едно лице за един и същ период; отпускане на лекарствени продукти, предписани за диагнози, за които рецептурната книжка на ЗОЛ не е заверена в РЗОК – Плевен.; не е маркирана крайна продажна цена върху всяка опаковка на лекарствения продукт на обозначеното от производителя място, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти – чл. 13, ал. 2 от ИД, за повече от 5 опаковки – 2 бр.; и други.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: